Welkom

myrte met wolken

Waar het land aan land verliest
de zee wint aan ondiepte
storm koud onstuimig waait om golven
schuimend zeewier zich werpt aan kust
koeien op grote steilte grazen
spokend loeiend stormend hard
echo van rots na rots
na rots aan spuitend nat

Smekende meeuwen
door wolken van krijt hier bedolven
en keien zover het oog reikt

(fragment uit: Klif)