Bezieling

Waar zou zij zijn
als hij niet aan haar dacht;
zou zij leven, zuchten, zien?

Zou hij haar levend denken
en door haar in gedachten
die zucht te laten slaken
haar voor eeuwig echt,
stil levend kunnen maken?