Zes nieuwe gedichten in Het Liegend Konijn

Half april 2016 zullen zes nieuwe gedichten zijn te lezen in Het Liegend Konijn.
De reeks is getiteld Zwart (of wit).